dinsdag, 17. juli 2007 - 14:35

Gemeente wijst plannen Phanos af

Utrecht

Phanos, ontwikkelaar en sponsor van FC Utrecht, stelt voor een nieuw stadion te bouwen langs de A2, 200.000m2 kantoren te ontwikkelen en wil op de plek van het huidige stadion Galgenwaard 2.100 appartementen realiseren. Het college vindt het niet verantwoord om het recent verbouwde stadion Galgenwaard te slopen. Daarnaast zijn er ook andere argumenten die meewegen in het besluit van het college om de plannen van Phanos af te wijzen.

Zo passen de plannen niet binnen afspraken over de stedelijke en duurzame ontwikkeling van de stad. De gemeente is van mening dat het bouwen van 2.100 appartementen op het terrein van Galgenwaard niet aansluit op het karakter van deze locatie. De door Phanos voorgestelde hoogte en dichtheden zijn in dit gebied niet wenselijk en zullen op grote bezwaren stuiten van de huidige gebruikers van de kantoren en omwonenden. Ook is het zeer de vraag of een dergelijk project binnen de huidige Europese regelgeving gerealiseerd kan worden zonder een openbare aanbesteding.

De door Phanos genoemde vervangende locatie voor het stadion en het overige programma, is niet in bezit van de gemeente en ook niet van Phanos. Het gaat om het gebied ten zuiden van Hooggelegen, tussen Papendorp en het Amsterdam- Rijnkanaal (Leeuwensteijn-Zuid).

De gemeente staat in principe positief ten opzichte van initiatieven of investeringen van bedrijven waarmee de financiële en sportieve positie van FC Utrecht verbeterd kan worden. De plannen van Phanos sluiten echter onvoldoende aan bij het gemeentelijk beleid om er aan mee te kunnen werken.
Provincie:
Tag(s):