donderdag, 6. september 2007 - 15:31

Gemeente wil financiële problemen CAST oplossen

Tilburg

Het college heeft deze week besloten de raad voor te stellen om het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) een subsidie van € 50.000,- te verlenen. Met de bijdrage worden de financiële problemen van CAST grotendeels opgelost. Wethouder Hugo Backx (architectuur): "CAST stimuleert al vele jaren de belangstelling voor
en discussie over architectuur, stedenbouw en landschap. En stelt ook het publiek in de gelegenheid daaraan deel te nemen. Juist vanwege de kwaliteit van het werk van CAST heeft het college besloten extra middelen vrij te maken om CAST in 2007 en 2008 financieel te ondersteunen."

In oktober 2005 is het 10-jarig bestaan van het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) gevierd. De activiteiten en uitstraling van CAST werden door eenieder bejubeld. Ook vanuit het college werd de betekenis van CAST voor Tilburg nadrukkelijk positief onderschreven. Het centrum organiseert debatten, lezingen, symposia, workshops,
excursies en tentoonstellingen en verzorgt regelmatig publicaties. CAST richt zich daarbij zowel op beroepsgroepen die zijn betrokken bij architectuur en stedenbouw, als op het brede publiek.

In november zal de raad tijdens de begrotingsbehandeling een definitief besluit nemen over het voorstel.
Provincie:
Tag(s):