zondag, 22. juli 2007 - 10:57

Gemeente wil Hagenaars meer laten fietsen

Den Haag

Voor de Hagenaars moet het de komende jaren aantrekkelijker worden om vaker de fiets te pakken. Zo gaat de gemeente 24 nieuwe fietspaden aanleggen. Daarnaast wil de gemeente 44 kilometer bestaande fietspaden met een slecht wegdek opknappen.

Er is een apart budget voor de aanpak van kleinschalige fietsonvriendelijke situaties. Bovendien gaat de gemeente een intensieve promotie voeren om het fietsgebruik te stimuleren. In totaal is er een investering mee gemoeid van dertig miljoen euro. Dit alles staat in het ‘Meerjarenprogramma Fiets 2007-2010’ dat het college van burgemeester en wethouders vandaag presenteerde.

In de lift
Volgens verantwoordelijk wethouder Peter Smit (Verkeer) zit het fietsgebruik in Den Haag in de lift. Uit het monitoringsprogramma van de gemeente blijkt dat het fietsgebruik onder Hagenaars in 2006 elf procent hoger was dan 2003. In deze periode is ook voor ongeveer 25 kilometer aan fietsvoorzieningen aangelegd.
Maar de wethouder geeft ook aan dat er nog volop mogelijkheden en redenen zijn om het gebruik van de fiets te laten toenemen.

“In de komende jaren willen we als gemeente een fietsbeleid voeren waarmee deze positieve trend wordt doorgezet. Dit met als doel dat in 2010 er tien procent meer fietsers zijn dan in 2006. Fietsen is immers goedkoop, goed voor de gezondheid, goed voor het milieu en dus goed voor de stad,� aldus Smit.

In 2010 moeten de 24 nieuwe fietspaden zijn aangelegd. Onder meer de Javastraat en Laan van Meerdervoort hebben dan op verzoek van vele bewoners veilige fietsvoorzieningen, in beide richtingen. De gemeente zet in op een grootschalige verbetering van de kwaliteit van fietspaden en worden moderne fietsenstallingen in woonwijken geplaatst. Om het stallen van de fiets bij de woning veiliger te maken, zullen als proef een tiental fietstrommels en andere innovatieve stallingsmethoden op straat worden geplaatst. Omdat op dit moment het grootste deel van de verzoeken uit Bezuidenhout komt, zal in deze wijk worden gestart.

Om het imago van fietsen te verbeteren en zo het gebruik ervan onder Hagenaars te stimuleren gaat de gemeente verschillende publicitaire acties voeren. Bovendien wil de gemeente een stadsbrede aanpak voor fietslessen introduceren voor iedereen die dat wil.

Eind 2007 verschijnt een eerste uitvoeringsprogramma van de nieuwe fietsprojecten en onderhoudswerkzaamheden in 2008.
Provincie:
Tag(s):