dinsdag, 9. oktober 2007 - 9:50

Gemeente wil kunstijsbaan

Amersfoort

Amersfoort spant zich in voor een multifunctionele kunstijsbaan met een regionale functie. Sportwethouder Kruyt zoekt daarbij samenwerking met de provincies Utrecht en Gelderland, de regiogemeenten en het bedrijfsleven. Daarbij krijgt hij ondersteuning van een comité van aanbeveling.

De tienduizenden actieve en recreatieve schaatsers in onze regio zijn nu aangewezen op de overvolle kunstijsbanen van Amsterdam en Utrecht. Voor scholen en jongeren liggen die te ver weg. Dit moet veranderen vinden de Amersfoorters. In de Vrijetijdsmonitor wordt een kunstijsbaan het vaakst genoemd als voorziening die men mist in Amersfoort. Ook de leden van de ijsverenigingen in Eemland en de Gelderse Vallei missen een ijsbaan in de regio.

Reden voor een aantal leden van deze verenigingen om in 2005 de Stichting Kunstijsbaan Eemland op te richten. Doel van deze stichting is de realisatie van een regionale kunstijsbaan. De gemeente Amersfoort ondersteunt dit initiatief van harte. Maar er is meer nodig om een ‘ijssportcentrum’ voor jong en oud te kunnen realiseren. Dit kan alleen als ook de overheden in de regio en het bedrijfsleven een bijdrage leveren. Nog dit jaar wordt bekend of de plannen haalbaar zijn.
Provincie:
Tag(s):