donderdag, 11. oktober 2007 - 11:10

Gemeenten bundelen krachten voor rampenbestrijding

Regio

De burgemeesters van de gemeenten Bedum, Grootegast, Leek, De Marne, Marum, Winsum en Zuidhorn hebben de intentie uitgesproken om op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding (meer) samen te gaan werken.

Op het gebied van brandweerzorg is het uiteindelijk doel om samen een sterkere brandweerzorg aan de burger te kunnen bieden. De burgemeesters constateren dat de schaalgrootte van de 7 afzonderlijke gemeenten over het algemeen te klein is voor de vorming van een professionele veiligheidsorganisatie. Onderlinge samenwerking moet ertoe bijdragen dat de kwetsbaarheid vermindert en de kwaliteit verbetert. Naast de realisering van deze doelen moet de samenwerking tussen de 7 gemeenten efficiencyvoordelen opleveren.

In opdracht van de burgemeesters hebben de secretarissen van Leek, Zuidhorn en De Marne de afgelopen maanden onderzocht of samenwerking van de 7 gemeenten leidt tot het behalen van de hiervoor genoemde doelen. Zij concluderen dat uit bedrijfsmatig oogpunt een effectief samenwerkingsverband minimaal een grootte moet hebben van 75.000 inwoners. De 7 gemeenten samen hebben circa 95.000 inwoners. Verder zijn de secretarissen van oordeel dat de door de burgemeesters genoemde inverdieneffecten (25% reductie op de formatie, berekend op basis van de brandweernorm Groningen) reëel lijken.

De gehele nieuwe brandweerorganisatie (bestuur, organisatie, personeel, huisvesting) moet uiterlijk op 1 januari 2010 operationeel zijn.
Provincie:
Tag(s):