donderdag, 6. december 2007 - 16:51

Gemeenten in Noord-Limburg willen Special Olympics

Venlo

Een aantal Noordlimburgse gemeenten waaronder Venlo hebben de intentie om de Special Olympics 2010 naar Noord-Limburg te halen. Een aantal van deze gemeenten werkt reeds samen in het project ‘Iedereen kan sporten’. Zij hebben samen met de provincie het Huis voor de Sport opdracht gegeven het zogeheten ‘bidboek’ voor de Special Olympics te schrijven.

De Special Olympics zijn de nationale Olympische Spelen voor verstandelijk gehandicapten en worden elke twee jaar georganiseerd. Het programma vindt plaats gedurende twee dagen (een weekend) in de maand juni en biedt de ruim 1500 sporters uit deze doelgroep de mogelijkheid om in wedstrijdverband te sporten.
Rondom de Special Olympics wordt een omvangrijk side events programma opgesteld, waaronder de openings- en sluitingsceremonie, een Olympisch dorp met feestavonden, clinics en demonstraties en een Olympische tour door de participerende gemeenten.

Noord-Limburg ziet de organisatie van de Special Olympics met vertrouwen tegemoet. Wethouder Sport van Venlo Ramon Testroote: “We werken al geruime tijd samen binnen ‘Iedereen kan sporten’. Daar hebben we onze kennis, menskracht, faciliteiten en financiële middelen reeds gebundeld. Ik denk dat we mede dankzij deze schaalvergroting een goede kans hebben om een fantastisch evenement als de Special Olympics naar onze regio te halen.�

De gemeenten en de provincie denken dat de organisatie van de Special Olympics een stevige impuls kan zijn voor de profilering van de regio Noord-Limburg, en dat de spin-off van de Special Olympics naar sportstimulering van verstandelijk gehandicapten groot kan zijn. Velen kunnen immers actief meedoen aan de Olympics. De provincie is bereid gevonden de organisatie van de Special Olympics 2010 financieel te ondersteunen.

Met de organisatie van de Special Olympics is ongeveer € 210.000 gemoeid. De participerende gemeenten zullen, naast personele inzet en het om-niet inzetten van accommodaties, ook gezamenlijk in totaal € 50.000 aan directe financiering moeten inbrengen. Dit bedrag wordt naar inwoneraantal verdeeld over de deelnemende gemeenten en komt daarmee neer op een bijdrage van ca. € 0,23 per inwoner.

Het Huis voor de Sport zal het bidboek vóór 1 januari 2008 indienen bij de organisatie Special Olympics Nederland.
Provincie:
Tag(s):