zaterdag, 17. november 2007 - 11:47

Gemeenten krijgen Centrum voor Jeugd en Gezin

Groningen

Alle gemeenten in Nederland krijgen een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), waarin alle opvoed- en gezinsondersteuning voor (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar is gebundeld. In 2011 zal er sprake van een landelijk dekkend netwerk van CJG’s. In de grote komen meerder CJG’s. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin mee ingestemd.

In de Wet op de Jeugdzorg wordt vastgelegd dat gemeenten herkenbare en laagdrempelige inlooppunten inrichten voor opgroei- en opvoedvragen, adequate en passende hulp én coördinatie van die hulp. Gemeenten hebben voor het inrichten van de centra, de zorg aan de kinderen gezinnen en de coördinatie daarvan een budget dat tot het jaar 2011 oploopt tot 428 miljoen euro.

De centra zullen zich richten op preventie, het beantwoorden van opgroei- en opvoedvragen, signalering en lichte en snelle hulp. Bij meervoudige problematiek met een kind of gezin, dan zullen de hulpinstanties die betrokken zijn sluitende afspraken maken om tot een integraal plan van aanpak te komen. De eindverantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de centra voor jeugd en gezin hiervoor ligt bij de gemeenten cq. de wethouder Jeugd.
Provincie:
Tag(s):