vrijdag, 15. juni 2007 - 11:22

Gemeenten Soest en Zeist maken samen bestemmingsplan vliegbasis

Zeist

Op donderdag 14 juni 2007 ondertekenden burgemeesters A. Noordergraaf (Soest) en drs. J.J.L.M. Janssen (Zeist) op het terrein van de vliegbasis een convenant voor het opstellen van het intergemeentelijk bestemmingsplan. De staatssecretaris van Defensie heeft aangegeven dat Defensie op 1 januari 2009 definitief vertrekt van de Vliegbasis Soesterberg. I

Het moment is aangebroken om de voorbereidingen voor de herbestemming ter hand te nemen. De gemeenten Soest en Zeist hebben besloten gezamenlijk een bestemmingsplan te gaan ontwikkelen voor het terrein van vliegbasis Soesterberg. Dit bestemmingsplan zal de juridische vertaling worden van alle onderzoeken die op dit moment worden uitgevoerd. Ook de vele reacties en suggesties die door de bewoners zijn gemaakt worden in het planproces meegewogen.
Provincie:
Tag(s):