dinsdag, 19. juni 2007 - 10:44

Gemeenten tekenen voor gezamenlijk optreden bij dijkdoorbraak

Lopik

Maandag 18 juni is het rampbestrijdingsplan '(Dreiging) dijkdoorbraak Lopiker- en Krimpenerwaard' dijkring 15 ondertekend door de burgemeesters van de gemeenten in het gebied van de betreffende dijkring. Met het zetten van hun handtekening bekrachtigden zij de afspraken die zij voor het eerst met elkaar hebben gemaakt ter voorbereiding op een eventuele dijkdoorbraak of de dreiging daarop.

De Lopiker- en Krimpenerwaard ligt onder andere in twee provincies, drie veiligheidsregio’s, twee waterschappen en 13 gemeenten. Alle betrokken partners hebben in het rampbestrijdingsplan met elkaar afgesproken bij een (dreigende) dijkdoorbraak gezamenlijk op te trekken en in actie te komen. In het gebied dat maximaal kan onderlopen als gevolg van een overstroming wonen meer dan 200.000 mensen.

Onderdeel van het rampbestrijdingsplan is een overzichtskaart van het gebied, waar informatie op staat over bijvoorbeeld het aantal mensen per gemeente dat wordt bedreigd door het gevaar en hun evacuatieroutes. De kaart kan ook worden gebruikt om bewoners van het gebied aan te geven hoe zij moeten handelen bij een dreigende overstroming.

Het plan is bedoeld voor hulpverleningsdiensten, overheden en organisaties die betrokken zijn bij rampenbestrijding. De Veiligheidsregio Utrecht heeft de totstandkoming van het plan begeleid. De waterschappen Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben ook een bijdrage geleverd.
Provincie:
Tag(s):