vrijdag, 28. september 2007 - 10:15

Gemeenteraad Abcoude unaniem voor ‘grote variant’

Abcoude

Tijdens de raadsvergadering op donderdagavond 27 september heeft de gemeenteraad van Abcoude het herindelingsvoorstel van de provincie unaniem afgewezen. De gemeenteraad van Abcoude verzoekt de provincie met klem de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen samen te voegen.

De provincie stelt voor twee nieuwe gemeenten te vormen: een Veenweidegemeente (Abcoude, De Ronde Venen en het grondgebied ten westen van de A2 ) en een Vechtgemeente (Loenen en Breukelen minus het grondgebied ten westen van de A2 ). Beide nieuwe gemeenten, maar met name de herindeling van Breukelen en Loenen, zijn in de ogen van de gemeente Abcoude niet toekomstbestendig (genoeg). Bovendien is er niet gekozen voor de beste oplossing voor de bestuurskrachtproblematiek, terwijl daarom juist de herindelingprocedure is gestart.

Het voordeel van de samenvoeging van De Ronde Venen, Abcoude, Breukelen en Loenen (65.000 inwoners) is, dat er een krachtige Groenehartgemeente ontstaat, die de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het gebied optimaal kan behartigen en ook een stevige (onderhandelings)partner kan zijn richting Amsterdam, Utrecht en de provincie.
Provincie:
Tag(s):