maandag, 3. december 2007 - 13:56

Gemeenteraad onderzoekt begroting BC/VC Omniworld

Almere

De Basketbal Club/Volleyball Club Omniworld heeft de gemeente Almere om financiële steun gevraagd . Het verzoek behelst een vervroegde uitkering van de tweede termijn van de subsidie voor het speelseizoen 2007/2008.

Hiernaast is ook gesproken over een extra subsidie, vanwege het verlate openen van de topsporthal. De raad heeft vorige week een financieel onderzoek naar de begroting van de club laten doen, voordat tot een politiek oordeel gekomen kan worden.

Voor de verstrekking van de subsidie heeft de gemeente een aantal voorwaarden gesteld. Het onderzoeksbureau Corgwell concludeert dat de door Omniworld ingediende begroting voor 2007-2008 van 1 augustus 2007 wel sluitend, maar niet dekkend is. Dit betekent dat niet onder alle inkomsten, bijvoorbeeld van sponsoren, contracten of overeenkomsten liggen. Op dit moment voldoet Omniworld dan ook niet aan de door de gemeente Almere gestelde randvoorwaarden voor de tweede tranche subsidieverstrekking.

De aanloop tot het onderzoek
De raad heeft in 2006 bepaald dat de exploitatiesubsidie die de club krijgt de komende jaren wordt afgebouwd. Het college heeft besloten om de subsidie voor het seizoen 2007/2008 in twee termijnen uit te keren. De club vraagt nu dus vervroegd de tweede termijn aan en tevens een extra subsidie voor begin 2008.

Het college heeft besloten niet in te willen gaan op beide verzoeken, aangezien niet voldaan is aan de voorwaarden: een sluitende en dekkende begroting indienen bij de gemeente voor 30 november 2007.

Op 15 november jl. heeft het college van B en W de gemeenteraad over deze besluitvorming geconsulteerd. Vervolgens heeft op 19 november jl. een delegatie uit de raad gesproken met het bestuur van Omniworld. Bij de terugkoppeling aan de gemeenteraad over dit gesprek is besloten een onderzoek naar de meerjarenbegroting en de liquiditeitsprognoses te doen, om te kijken of de BC/VC Omniworld voldaan heeft aan de door de raad en college gestelde voorwaarden.

Donderdag vervolg op Politieke Markt
Op 6 december staat het onderzoek op de agenda van de politieke markt (19.00 tot 21.00 uur) en moet de gemeenteraad een politiek oordeel vellen over de ‘overlevingskans’ van de BC/VC Omniworld en of de tweede termijn van de exploitatiesubsidie verstrekt moet worden. Het college neemt dinsdag een principebesluit op basis van recent ingediende financiële stukken. Definitieve besluitvorming vindt plaats na bespreking in de raad.
Provincie:
Tag(s):