dinsdag, 21. augustus 2007 - 13:55

Gemeenteraad via internet te volgen

Den Helder

De gemeente Den Helder heeft een nieuwe manier om inwoners te informeren over het wel en wee van de gemeenteraadsvergadering. Vanaf maandag 27 augustus worden de raadsvergaderingen rechtstreeks via internet (www.denhelder.nl/bestuur&organisatie/gemeenteraad/kijklive mee ) weergegeven. De uitzendingen beginnen iedere maandag om 21.30 uur.

De gemeente heeft nog meer plannen op stapel staan. Zo wordt er gewerkt aan archivering van de vergaderingen in beeld en geluid. Binnenkort zijn (fragmenten uit) de vergaderingen ook uit het archief op te roepen via de website. De beelden worden daarbij gekoppeld aan de agenda en de betreffende stukken.

De gemeente is verder in gesprek met de Lokale Omroep Stichting (LOS), om de raadsvergaderingen ook via de tv (kabel) aan te bieden.
De gemeente probeert met deze faciliteiten de inwoners nog meer te betrekken bij de gemeentepolitiek.

De investeringskosten (€ 65.000,00) kunnen worden weggestreept tegen die van de notulisten die de gemeente tot nu toe voor iedere vergaderingen moest inhuren om de bijeenkomsten te verslaan. De investering is daarom budgettair-neutraal.
Provincie:
Tag(s):