woensdag, 11. juli 2007 - 15:09

Geneeskundige GGZ in het basispakket

Den Haag

De geneeskundige geestelijke gezondheidszorg valt per 1 januari 2008 volledig onder de Zorgverzekeringswet. Nu valt deze zorg nog onder de AWBZ. Dit maakte minister Klink woensdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De zorg voor mensen die langer dan één jaar in een ggz-instellng verblijven, blijft onder de AWBZ vallen.

2008 wordt een overgangsjaar, om de effecten van de overheveling van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg zoveel mogelijk te bewaken. Door de overheveling naar de Zorgverzekeringswet gaan zorgverzekeraars deze zorg voortaan inkopen en betalen, en niet meer de zorgkantoren.

Ook gaan ggz-aanbieders vanaf 1 januari 2008 digitaal declareren aan de zorgverzekeraars op basis van diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s).

De overheveling en de nieuwe manier van declareren zijn nodig om de zorg op de lange termijn betaalbaar te houden. Ook worden aanbieders hierdoor geprikkeld om transparant te werken en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Voor ggz-cliënten verandert er niet veel. Zij kunnen na 1 januari 2008 nog steeds terecht bij dezelfde instelling of therapeut voor zorg. Voor psychotherapeutische behandelingen blijft in 2008 de huidige eigen bijdrage gehandhaafd. Van eerstelijns psychologische zorg worden per 1 januari acht zittingen vergoed. Per zitting komt er een eigen bijdrage van 10 euro. De nieuwe polis voor 2008 geeft meer informatie over de veranderingen.
Provincie:
Tag(s):