maandag, 3. september 2007 - 10:20

Gesprekken met informateur verlopen in goede sfeer

Havelte

Afgelopen zaterdag heeft informateur, Maaike Bakker, met alle fracties van de gemeenteraad gesproken om tot een nieuw college te komen in de gemeente Westerveld.

“De gesprekken waren constructief en verliepen op een plezierige en in een open sfeer�, aldus Maaike Bakker. “Op dit moment gaan we ervan uit dat de huidige coalitie wordt voortgezet want de coalitiepartijen staan nog steeds volledig achter het collegeprogramma.�

De komende week wordt gewerkt aan het maken van een profielschets van het nieuwe college. Daarvoor wordt aan diverse mensen advies gevraagd, onder andere aan de vijf politieke partijen en besturen, de raadsgriffier en het managementteam van de ambtelijke organisatie van de gemeente Westerveld.

In de verkennende gesprekken werd niet alleen informatie ingewonnen, maar werd vooral teruggekeken op de afgelopen tijd, om lering te trekken uit wat in deze periode is voorgevallen. Maaike Bakker: “De conclusie hiervan is wel dat we moeten proberen te voorkomen dat we in de toekomst weer dergelijke fouten maken.�
Provincie:
Tag(s):