dinsdag, 6. november 2007 - 11:31

Getapte gesprekken met advocaat niet altijd gewist

Amsterdam

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft onderzoek gedaan naar de gang van zaken bij de vernietiging van geheimhoudersgesprekken door de landelijke tapkamers van de politie. Bij strafrechtelijk onderzoek worden regelmatig ook telefoongesprekken tussen advocaten of artsen en hun cliënten afgetapt en vastgelegd.

De betrokken officier van justitie dient opdracht te geven tot vernietiging van het digitale bestand en de eventuele uitwerking ervan op papier, zodra hij onderkent dat het om een zogenaamd geheimhoudersgesprek gaat. Dit is een gesprek gevoerd met een beroepsbeoefenaar die een wettelijk beroepsgeheim en verschoningsrecht heeft. Uit het onderzoek van het CBP blijkt onder meer dat niet alle getapte geheimhoudersgesprekken zijn gewist. De toezichthouder concludeert dat de wet onvoldoende wordt nageleefd.
Provincie:
Tag(s):