dinsdag, 24. juli 2007 - 11:58

Gevangenisstraf voor vangen beschermde diersoorten

’s-Hertogenbosch

De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft een 61-jarige man uit Helmond dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 270 dagen, waarvan 203 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 180 uur voor het onder meer vangen van inheemse vogels. De rechtbank stelt vast dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan het (herhaaldelijk) opzettelijk overtreden van de Flora- en Faunawet met betrekking tot beschermde vogels.

De Helmonder is veroordeeld voor het opzettelijk plaatsen van lijmstokjes en een lokkooitje met een levende vogel om beschermde diersoorten te vangen op 13 december 2006 in de gemeente Nederweert. Daarnaast heeft de verdachte van december 2006 tot en met april 2007 in Helmond beschermde inheemse diersoorten (98 vogels en twee eekhoorns) onder zich gehad, terwijl hij wist dat ze door misdrijf waren verkregen.

De rechtbank heeft de man, die jarenlange ervaring heeft als vogelhouder, ook veroordeeld voor het opzettelijk gebruik maken van valse gesloten pootringen. De Helmonder is ten slotte veroordeeld voor het onder zich hebben van een dode bruinvis van 16 februari tot en met 7 juni 2007.

De rechtbank legt de Helmonder ook een werkstraf op van 112 uur inzake een eerdere voorwaardelijke veroordeling.
Provincie:
Tag(s):