woensdag, 20. juni 2007 - 16:39

Gevonden bijltje met archeologische waarde

Amstelveen

Binnenkort gaat een bronzen hielbijl deel uitmaken van de permanente archeologische expositie in het Westfries Museum. Enige tijd geleden vond de heer J. de Boer uit Hoorn de hielbijl in de omgeving van Berkhout.

Het bijltje heeft een lengte van 12 cm en dateert uit het midden van de bronstijd (1350 tot 1000 voor Chr.). Inmiddels zijn uit dit gebied een stuk of 5 hielbijlen en ook nog enkele bronzen bijlen van andere typen bekend. Het is dus zeker geen alledaagse vondst.

De vindplaats in de buurt van Berkhout is opmerkelijk, omdat vondsten uit de bronstijd doorgaans worden gedaan op de zandige kreekruggen die de bodem van oostelijk West-Friesland doorsnijden. Deze bijl is echter buiten dit krekensysteem gevonden. Het is niet uitgesloten dat deze vondst is meegekomen met van elders aangevoerde grond voor de ophoging van het betreffende terrein
Provincie:
Tag(s):