woensdag, 16. mei 2007 - 17:27

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden niet 'illegaal'

Den Haag

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen ook dit jaar worden gebruikt. Dat zeggen minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Cramer van Milieu naar aanleiding van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de toelating van deze middelen op vrijdag 4 mei.

Op 4 mei heeft het CBb een lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden afgekeurd. Het betreft een proceduele afwijzing, het CBb heeft zich niet uitgesproken over een inhoudelijke toetsing op effectiviteit en veiligheid voor mens, dier en milieu. Volgens de ministeries VROM en LNV heeft deze uitspraak van het CBb geen directe gevolgen voor de beschikbaarheid van deze middelen. De uitspraken hebben namelijk betrekking op een oude lijst. De huidige lijst en de voor dit jaar afgegeven vrijstellingen worden niet geraakt door de uitspraken.

Op 1 oktober treedt de nieuwe Wet gewasbescherming en biociden in werking. Daarmee worden een aantal procedurele verbeteringen doorgevoerd. Om aan de bezwaren van het CBb tegemoet te komen, worden de overgangsbepalingen in deze nieuwe wet aangepast. Als de nieuwe wet in werking is, wordt ook de nieuwe lijst met middelen vastgesteld. Daarbij wordt ook de effectiviteit en veiligheid voor mens, dier en milieu gewaarborgd.

Biociden zijn onder andere ontsmettingsmiddelen voor de gezondheidszorg en de dierziektebestrijding.
Provincie:
Tag(s):