vrijdag, 6. juli 2007 - 10:30

Gezamelijk beraad wil nieuwe overeenkomst Eindhoven Airport

Eindhoven

Het Gezamenlijk Luchthaven Omwonenden Beraad Eindhoven, afgekort als GLOBE wil een nieuwe overeenkomst over Eindhoven Airport. In het overlegorgaan zitten partijen als de provincie, omliggende gemeenten, Eindhoven Airport, de Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) en de Brabantse Milieufederatie.

Het orgaan heeft gisteravond uitgebreid vergaderd en wil begin september een conceptovereenkomst voorleggen aan alle partijen. De partners hebben met elkaar afgesproken dat zij in de periode tot 1 oktober 2007 geen juridische procedures zullen starten.

In de huidige overeenkomst, die geldt tot 2015, zijn ondermeer de openingstijden opgenomen. Als Eindhoven Airport zijn tijden wil verruimen zal zij tot overeenstemming met de ondertekenaars van de overeenkomst moeten komen. De Eindhovense luchthaven is al lange tijd op zoek naar een manier om haar openingstijden te verruimen. Zo wil ze ondermeer een grote klant als Ryan Air een basis laten vestigen op het Eindhovense vliegveld, maar die wil dat alleen als de openingstijden worden verruimd.

In oktober hoopt GLOBE de nieuwe overeenkomst klaar te hebben.
Provincie:
Tag(s):