woensdag, 5. september 2007 - 17:34

GGD en Jasmijn bundelen krachten

Groningen

GGD Groningen, de stadgroningse gezondheidsdienst, en Vrouwencentrum Jasmijn gaan samen werken aan de gezondheid van allochtone vrouwen. Ze ondertekenen hiertoe woensdag 5 september een overeenkomst. De samenwerking wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Groningen.

Beide organisaties zien vooral winst door Voorlichters Eigen Taal & Cultuur in te zetten. Deze GGD-ers maken zich sterk voor gezondheidsbevordering onder migranten en vluchtelingen. De inzet van VETC-ers bij activiteiten van Jasmijn, moet er voor zorgen dat gezondheid nog meer de aandacht krijgt.

De kracht van de VETC-ers is dat zij vanuit hun verschillende culturele achtergronden goed kunnen anticiperen op normen en waarden van de diverse culturen van allochtonen. De kracht van het vrouwencentrum Jasmijn zit vooral in de specifieke activiteiten voor vrouwen die worden georganiseerd. Vanuit haar missie hecht Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn waarde aan het verbeteren van de positie van vrouwen en allochtone vrouwen in het bijzonder. Gezondheid is daar een aspect van.

Met de overgang van vrouwencentrum GAIA naar Jasmijn in 2006 kwam het thema gezondheid nog prominenter op de agenda van Jasmijn. De directe aanleiding voor de samenwerking is de lacune die Jasmijn geconstateerd heeft in preventie activiteiten gericht op de doelgroep allochtone vrouwen.
Provincie:
Tag(s):