maandag, 19. november 2007 - 23:42

GGD Groningen gaat schooljeugd wegen

Regio

Deze week start de campagne ‘Weet wat je (m)eet’ waarin GGD Groningen alle 13- en 14-jarige kinderen in onze provincie Groningen ‘screent’. Die screening houdt in dat de kinderen worden gemeten en gewogen en dat, in klassenverband, een vragenlijst wordt afgenomen.

In een periode van 4 weken bezoeken GGD-verpleegkundigen en artsen ruim 70 scholen en ‘zien’ zij ruim 7 duizend kinderen. Met het meten van lengte en gewicht wordt de individuele en collectieve mate van over- of ondergewicht bepaald. De vragenlijst is bedoeld als extra instrument om kinderen op het spoor te komen die mogelijk in ernstig gezondheidsbedreigende omstandigheden verkeren en die nog niet via het schoolbegeleidingsteam of de spreekuren JGZ bekend zijn.

De campagne past in het speerpuntenbeleid van de 25 Groningse gemeenten en GGD Groningen om het groeiend overgewicht onder kinderen aan te pakken. Onderzoek van GGD Groningen onder Groningse jongeren laat zien dat in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs 10% aan overgewicht lijdt.
Provincie:
Tag(s):