maandag, 8. oktober 2007 - 13:45

GGD Kennemerland

Zandvoort

Medio oktober gaat GGD Kennemerland een grote gezondheidsenquête uitvoeren onder ouderen in de tien gemeenten van de regio Kennemerland, waaronder Zandvoort. De gemeente liet dit weten.

Het gaat om de groep ouderen vanaf 65 jaar die nog zelfstandig wonen. Het doel van deze enquête is om inzicht te krijgen in de gezondheid en de zorgbehoefte van ouderen. De gegevens worden verzameld via een post-enquête. Steekproefsgewijs worden ruim 7300 personen betrokken bij het onderzoek. Alle geselecteerde personen ontvangen rond 12 oktober per post de enquête met een begeleidende brief.

Om goede en betrouwbare resultaten te krijgen is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst ingevuld terugsturen, ook als hun gezondheid niets te wensen overlaat. De vragenlijst gaat over gezondheid en welbevinden van ouderen en over hun behoefte aan voorzieningen, zorg en vervoer.

Gemeenten en zorgorganisaties in Kennemerland kunnen met de resultaten van dit onderzoek hun voorzieningen en activiteiten zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de ouderen. Om ervoor te zorgen dat ook de meest kwetsbare ouderen de kans krijgen aan het onderzoek deel te nemen is met alle gemeenten afgesproken dat er, indien nodig, hulp kan worden gegeven bij het invullen van de enquête.
Provincie:
Tag(s):