donderdag, 18. oktober 2007 - 9:12

Goed gedrag vrachtwagen-chauffeurs beloond

Rotterdam/Driebergen

De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten en Rijkswaterstaat belonen de komende week vrachtwagenchauffeurs die verkeersveiligheid en mobiliteit hoog in het vaandel hebben staan met een gratis toegangsbewijs voor The European Road Transport Show.

Beide organisaties delen tijdens deze bedrijfswagenbeurs van 26 oktober tot en met 3 november een stand in de Hollandhal van de RAI in Amsterdam.

Zij hebben ‘lading’ centaal als het thema en willen graag op deze beurs in een andere sfeer in contact komen met de beroepschauffeurs en hun werkgevers.

De KLPD heeft 1000 kaartjes beschikbaar. Beroepschauffeurs die blijkt geven dat zij de verkeersregels serieus nemen of aantoonbaar de mobiliteit op het autosnelwegennet bevorderen kunnen rekenen op een exemplaar. Chauffeurs die tijdens verkeerscontroles geen overtreding hebben begaan krijgen de toegangskaart direct. Het is ook mogelijk dat zij het kaartje ‘op kenteken’ krijgen toegezonden. De medewerkers van de Verkeerspolitie beoordelen de chauffeurs de komende periode op deze twee onderwerpen.

Op de stand zullen adviezen worden gegeven over de juiste wijze van vervoer en stuwage van lading in het algemeen en van gevaarlijke stoffen in het bijzonder. Tips om de mobiliteit te bevorderen zijn ook in ruime mate aanwezig. Vaktechnische vragen zullen deskundig worden beantwoord. Op de stand is een internetaansluiting met de laatste verkeersinformatie.

Deelnemers aan een enquête over veiligheid en mobiliteit dingen mee naar spitsmuizen en schaalmodellen van de voertuigen die Rijkswaterstaat en de Verkeerspolitie in gebruik hebben. Het standnummer is 11.034.
Provincie:
Tag(s):