donderdag, 12. april 2007 - 9:01

Goed overleg over bootjes Sint-Philipsland

Het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden is vandaag akkoord gegaan met de afspraken die zijn gemaakt met de onlangs opgerichte vereniging van eigenaren van de bootjes aan de Zuiddijk, De Slikleggers. Vorige week maandag is met de Slikleggers afgesproken dat de door hen aangedragen oplossing wordt bekeken. Op het eerste gezicht was het een goed uitvoerbaar idee.

De Slikleggers brachten in het overleg een tekening in van een afmeermogelijkheid die het maaien van de Zuiddijk niet in de weg zou staan. Bij het waterschap wordt nu onderzocht of deze oplossing inderdaad kan worden uitgevoerd zonder schade aan te brengen aan de dijk en zonder een belemmering te vormen voor het maaien.

Aangezien de provincie verantwoordelijk is voor de Oosterschelde, zal zij echter ook akkoord moeten gaan met het feit dat de bootjes worden afgemeerd in de zomer. Het waterschap zal dat met de provincie bespreken.

Naast het onderzoek naar de aangedragen oplossing voor het zomerseizoen, is afgesproken dat de bootjes in de winter sowieso niet meer op de dijk blijven liggen. De gemeente Tholen, ook aanwezig bij het overleg, heeft toegezegd mee te willen denken over een oplossing voor het winterseizoen.

Tenslotte is afgesproken dat het waterschap per 15 juli niet direct zal handhaven als op dat moment het onderzoek nog loopt.
Provincie:
Tag(s):