woensdag, 17. oktober 2007 - 13:54

Golfoverslag-proef in Delfzijl levert resultaat op

Delfzijl

In maart 2007 heeft Rijkswaterstaat samen met de overige samenwerkende partijen golfoverslagproeven op de zeedijk bij Delfzijl uitgevoerd. Woensdag is het eindrapport van de proef verschenen. De proef heeft belangrijke resultaten opgeleverd voor hoogwaterbescherming in ons land.

Hoofdconclusie is dat de Groningse grasdijk sterker is dan verwacht. Ten tweede is gebleken dat kunststof matten onder het gras de dijk nog sterker maken. Tot slot bleek dat een kale kleidijk gedurende korte tijd aardig wat golfoverslag kan weerstaan. Wel blijkt de grasmat cruciaal te zijn voor de instandhouding van de dijk bij sterke en langdurige golfoverslag.

Onderzocht is hoe sterk een dijk met gras is onder overslaande golven. Ook is gekeken wat er gebeurt als de binnenzijde van een dijk versterkt is met kunststof matten. Ten slotte is een binnenzijde zonder gras getest.

De resultaten gebruikt Rijkswaterstaat voor verschillende projecten op het gebied van hoogwaterbescherming, onder meer voor ComCoast en Sterkte&Belastingen Waterkeringen (SBW).

ComCoast kijkt naar duurzame alternatieven voor dijkverhoging langs de kust waarbij het water meer ruimte krijgt. Dijkversteviging in plaats van dijkverhoging zoals in Delfzijl is een van de onderzochte oplossingen. Op 18 oktober vindt in Ellewoutsdijk een eindbijeenkomst voor ComCoast plaats.

SBW gaat de komende jaren ook op andere locaties in Nederland proeven doen om te zien of Delfzijl geen toevalstreffer is. Dit is een van de onderzoeken binnen het SBW-project dat uiteindelijk moet leiden tot een beter beeld van de veiligheid van de Nederlandse waterkeringen.
Provincie:
Tag(s):