vrijdag, 25. mei 2007 - 10:19

Gouverneur Frissen verrast kabinetsleden met asperges

Maastricht

De Limburgse Commissaris van de Koningin Léon Frissen verrast de leden van het kabinet Balkenende ieder met een oer-Limburgse traktatie: asperges. Vergezeld van een aanbiedingsbrief zijn de asperges – in dit seizoen een van de belangrijkste ‘exportproducten’ van het noorden van Limburg – richting Den Haag gezonden.

In de brief geeft Commissaris van de Koningin Frissen aan dat bezoeken van leden van het kabinet aan de Provincie Limburg tijdens de eerste honderd dagen van hun zittingsperiode weliswaar “geen dagelijkse bezigheid� waren, maar dat de informele contacten tussen het Provinciebestuur en bewindslieden de laatste maanden zeer talrijk zijn geweest.

Bij deze gelegenheden is nadrukkelijk gesproken over voor Limburg belangrijke ontwikkelingen, zoals internationale samenwerking, de demografische ontwikkelingen in de Provincie en het gebiedenbeleid.

Met de wens dat de leden van het kabinet onder het culinaire genot van het ‘witte goud’ van Noord-Limburgse bodem op een rustig moment hun honderd-dagencampagne op een smaakvolle wijze kunnen evalueren, besluit Commissaris van de Koningin Frissen zijn brief.
Provincie:
Tag(s):