maandag, 2. juli 2007 - 20:13

Graffiti 'artiesten' en aanplakkers aangepakt

Eindhoven

De gemeente Eindhoven is gestart met een grootschalige aanpak om de stad vrij te maken van graffiti en aanplak. De enorme hoeveelheid graffiti en aanplak in Eindhoven vervuilt het straatbeeld. Tot nog toe is het probleem incidenteel aangepakt. Met een totaalaanpak van schoonmaken en schoonhouden, handhaven en nieuwe legale aanplaklocaties werkt de gemeente aan een duurzame oplossing.

Sinds twee maanden wordt in een groot deel van de binnenring, ten zuiden van het spoor, alle graffiti en aanplak direct verwijderd. En dit heeft effect: het werkt ontmoedigend op spuiters en plakkers en de openbare ruimte blijft hier steeds beter schoon.

Om op termijn goed te kunnen handhaven zijn legale plakplaatsen nodig. Daarvoor komen op ongeveer 25 locaties in de stad aanplakzuilen. Op moment is de Berenkuil in Tongelre zo’n gedoogplaats voor graffiti.
Provincie:
Tag(s):