donderdag, 30. augustus 2007 - 13:44

Graven op proef

Drachten

Terwijl de voorbereidingen voor het echte graafwerk van de Drachtstervaart bij ontwikkelaar, aannemer en de gemeente vorderen, gaat er volgens planning op 10 september ook al echt gegraven worden langs het Moleneind: Aannemer Van der Wiel Infra en Milieu graaft halverwege september een proefsleuf ter hoogte van het parkeerterrein van Philips tussen de huisnummers 182 en 198 aan het Moleneind.
Over een lengte van ongeveer 75 meter wordt een gat van 4 bij 4 meter gegraven. Die ruimte en diepte is straks nodig om het nieuwe omloopriool (met een twee keer grotere capaciteit dan het oude riool) een plek te geven. Het nieuwe riool komt dus niet meer onder de toekomstige vaart maar wordt ernaast aangelegd.


De aannemer doet deze proef om een aantal redenen: op deze manier kan de invloed van het graafwerk op het grondwaterpeil bekeken worden. Er zijn al eerder op diverse plekken peilstokken geplaatst en onderzoeken uitgevoerd, maar de proef stelt ons in staat om de bevindingen daaruit goed te controleren.
Voor het werken in een diepe sleuf moeten maatregelen genomen worden om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. Ook dat aspect kan met deze proef in de praktijk getoetst worden. De vrijgekomen grond wordt tijdens de proef daadwerkelijk afgevoerd. Na afloop van de proef gaat de sleuf ook weer dicht.
Provincie:
Tag(s):