dinsdag, 28. augustus 2007 - 11:00

Greenpeace doet aangifte van overtreding wetgeving etikettering

Den Haag

Greenpeace heeft bij een willekeurige steekproef op huisdiervoeding genetisch gemanipuleerde bestanddelen aangetroffen, die niet op het etiket waren vermeld. Van zeventien onderzochte huisdierenvoeders waren er negen besmet. Zowel Nederlandse als Europese etiketteringswetgeving schrijft voor dat ingrediënten met meer dan 0,9% gentech aangegeven moeten worden op de verpakking. Bij geen van de besmette producten was dit het geval.

"Producenten lappen de regels blijkbaar aan hun laars", zegt Sandra Schalk, campagneleider genetische manipulatie van Greenpeace Nederland, "dat kan natuurlijk niet. Consumenten hebben het recht precies te weten wat er in alle producten zit die ze kopen". De EU heeft de regels voor etikettering van voedingsmiddelen en diervoeders in 2003 vastgelegd. Deze regels worden nu willens en wetens of vanwege onachtzaamheid overtreden.

Greenpeace doet aangifte van deze overtredingen en roept huisdierbezitters op dat ook te doen. De resultaten van de steekproef zijn waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Greenpeace eist van de betrokken inspectie VWA strengere controle van huisdiervoeding op de aanwezigheid van gentech en handhaving van de etiketteringsregels.
Provincie:
Tag(s):