donderdag, 26. juli 2007 - 10:32

Greenpeace verstoort proef gentech-gewas

Arnhem

Twintig actievoerders van Greenpeace hebben bij een actie voorkomen dat stuifmeel van genetisch gemanipuleerde mais in het milieu is beland. Ze verpakten de bloemen met stuifmeel in plastic zakjes. Het maisveld, op de Veluwe nabij Arnhem, is afgezet met gevarenlint en er is een spandoek geplaatst met de tekst: ‘Zaai veilig of zaai niet’.

De aangeplante gentech-maïs is een proef van het Ministerie van Landbouw. De milieuorganisatie protesteert met de actie tegen proeven op het open veld van maïs en andere gewassen waaraan kunstmatig genetische eigenschappen zijn toegevoegd.

Greenpeace is tegen de teelt van gentech-gewassen in de natuur. Genetische manipulatie is een onbetrouwbare techniek met onvoorspelbare gevolgen voor mens en milieu. Gentech-gewassen zijn een gevaar voor de soortenrijkdom van landbouwgewassen. Besmetting van conventionele en biologische gewassen door zaden van gentech-soorten is niet te voorkomen en onomkeerbaar, aldus de milieuorganistatie.
Provincie:
Tag(s):