zaterdag, 20. oktober 2007 - 16:47

Greenport Venlo gaat samenwerken met Greenport Shanghai

Venlo

Met een delegatie uit Limburg bezoeken burgemeester Hubert Bruls en wethouder Mark Verheijen van Venlo het seminar “Innovating Metropolitan Agriculture� op 22 en 23 oktober in Beijing. Namens Greenport Venlo ondertekenen Bruls en gedeputeerde Driessen dan een zogeheten Memorandum of Understanding, in aanwezigheid van de ministers van landbouw van China en Nederland.

Niet alleen Venlo maar ook China mikt op agribusiness. In het afgelopen jaar is door een aantal partijen, waaronder een groep ondernemers uit Greenport Venlo, geïnvesteerd in het realiseren van een Agro Park Dongtan in Shanghai. Dongtan is het recent ingedijkte, meest oostelijke deel van Chongming island, dat ligt in de monding van de Yangtze rivier, vlakbij Shanghai. Het 27 km2 grote noordelijke deel van Dongtan krijgt als hoofdfunctie landbouw.

Voor de ondernemers in Greenport Venlo betekent dit een enorme kans, zowel in het vermarkten van hun kennis en kunde als in het leggen van nieuwe economische relaties.

Burgemeester Bruls: “Greenport Venlo wil vanuit haar kennis en kunde een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Greenport Shanghai en het agropark Dongtan. Op dezelfde wijze denken wij zelf ook de nodige nieuwe inzichten te verwerven uit onze samenwerking met Greenport Shanghai en de enorme ontwikkelingen die hier de komende jaren zullen plaatsvinden.�

Er zijn heldere overeenkomsten tussen de ambities en doelstellingen van Greenport Shanghai en Greenport Venlo, zowel op het gebied van innovatie en kwaliteit als op het gebied van duurzame ontwikkeling (Cradle to Cradle). Om verder inhoud te geven aan deze relatie en daaruit nieuwe kansen op economische ontwikkeling en internationale samenwerking en exposure te realiseren gaan de overheden uit Greenport Venlo (provincie en Regio Venlo) en het netwerkbestuur van Greenport Venlo participeren in de samenwerking met Greenport Shanghai. Hiertoe wordt het bovengenoemde Memorandum of Understanding ondertekend.

In het Memorandum wordt overeengekomen kennis en bedrijven in te zetten voor de ontwikkeling van het Agro Park Dongtan in Greenport Shanghai, en te komen tot kennisuitwisseling tussen beide regio’s, bedrijven uit China te interesseren voor de ontwikkeling van Greenport Venlo, samen een internationaal agribusinesscluster te ontwikkelen en hiermee gezamenlijk internationaal exposure van de regio’s te organiseren.

Met de samenwerking met Greenport Shanghai zet Greenport Venlo een nieuwe stap om haar ambities met betrekking tot internationale netwerkontwikkeling, internationale samenwerking en internationale exposure te realiseren, bijvoorbeeld tijdens de Worldexpo 2010 in Shanghai en de Floriade 2012 in Noord-Limburg.

Wethouder Verheijen: “Laten we de kansen die onze nieuwe samenwerking biedt voortvarend verzilveren. China is een groeimarkt met een enorme potentie. Samenwerking met Greenport Shanghai geeft Greenport Venlo een sterke positie in deze groeimarkt, zowel wat betreft productiegebieden als afzetmarkten.
Provincie:
Tag(s):