donderdag, 16. augustus 2007 - 16:28

Grieks restaurant moet deuren sluiten

Berg en Terblijt

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul hebben op 12 juli 2007 besloten de bestaande Drank- en horecavergunning voor het pand Rijksweg 122 (voorheen De Twaalf Goden) te Berg en Terblijt in te trekken, omdat de exploitant niet meer voldeed aan de wettelijke eisen voor een vergunning.

Tegen dit besluit is een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend en een verzoek om voorlopige voorziening bij de Rechtbank Maastricht. Dit verzoek is afgelopen dinsdag bij de Rechtbank te Maastricht behandeld. Vandaag heeft bestuursrechter mr. Sleddens uitspraak in deze zaak gedaan en het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. Over enkele weken wordt de schriftelijke uitspraak met de motivering van deze afwijzing verwacht.

De Drank- en horecavergunning voor de exploitatie van het restaurant Corfu aan het zelfde adres is inmiddels door het college geweigerd, omdat de nieuwe exploitant niet voldeed aan de in de Drank- en horecawet gestelde eisen en vanwege een negatief advies van het Landelijk Bureau BIBOB in het kader van de Wet Bevordering Integriteits Beoordeling Openbaar Bestuur.
Voorts heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat het restaurant uiterlijk maandag 20 augustus 2007 gesloten moet zijn en gesloten blijft, zolang er geen rechtsgeldige vergunning op basis van de Drank- en horecawet is verstrekt.
Provincie:
Tag(s):