donderdag, 18. oktober 2007 - 19:54

Groen licht voor bouwlocatie Antoniusstraat – ’t Hoekske

Asten

De gemeente Asten is al jaren van plan om woningen te bouwen op het voormalig volkstuinencomplex en aangrenzend speelveldje aan Antoniusstraat-’t Hoekske te Heusden. Deze week heeft de provincie aangegeven haar medewerking aan dit plan te verlenen. Hiermee heeft de gemeente een belangrijke stap richting realisatie van haar plan gezet.

Het betreft een plan voor de bouw van 20 woningen. Het merendeel van deze woningen wordt gebouwd voor de doelgroep starters. De nieuwe woningen krijgen een historische uitstraling, om zoveel mogelijk aansluiting te krijgen met de omringende bebouwing.

Vanuit de directe omgeving zijn diverse bezwaren tegen het plan geuit. Omwonenden vinden dat er teveel woningen worden gebouwd en maken bezwaar tegen het verdwijnen van het speelveldje. De provincie heeft echter aangegeven dat de bouw van 20 woningen past in het provinciale beleid om bestaande kernen te verdichten. Ook zijn zij akkoord met de wijze waarop de gemeente met de ingediende bezwaren is omgegaan.

De gemeente heeft het plan enkele maanden in de ijskast gezet om de reactie van de provincie af te wachten. Nu de provincie groen licht heeft gegeven, gaat de gemeente voortvarend verder met de uitwerking van het plan en de voorbereiding van daadwerkelijke realisatie (gepland voor 2008). Het nieuwe speelveldje dat de gemeente ter vervanging heeft aangelegd kan overigens nog dit jaar in gebruik worden genomen.
Provincie:
Tag(s):