woensdag, 11. juli 2007 - 16:29

Groen licht voor Jongerencentrum ‘The Industry’

Assen

Als het aan het college ligt, kunnen jongeren ook volgend jaar terecht in Jongerencentrum The Industry aan de Industrieweg in Assen. Uit de evaluatie over de eerste twee jaar blijkt dat er grote vraag is naar de activiteiten die het jongerencentrum biedt. Het college vraagt de raad dan ook om in de begroting voor 2008 weer geld voor het jongerencentrum vrij te maken.

In ‘The Industry’ komen wekelijks 100 tot 150 jongeren tussen de veertien en drieëntwintig jaar hun hart ophalen. Ze kunnen er meedoen aan tal van activiteiten voor en door jongeren. Er zijn bijvoorbeeld workshops en muziekevenementen. In het weekend kan ‘The Industry’ ook nog eens rekenen op zo’n tachtig bezoekers.

De komende tijd wil het jongerencentrum zijn activiteitenaanbod verder versterken. Hierbij krijgen de jongeren opnieuw een grote rol. Zij bedenken en organiseren de activiteiten met ondersteuning van het Jongerenwerk. Verder wil de Industry de openingstijden verruimen.

In mei 2005 besloot de raad om het leegstaande pand aan de Industrieweg beschikbaar te stellen voor jongeren. De raad stelde bijna vier ton beschikbaar waarop ‘The Industry’ in oktober 2005 van start ging. Die eerste periode is vooral benut om na te gaan wat de jongeren wilden. Inmiddels is duidelijk waar behoeften en kansen liggen. De ontwikkeling van de activiteiten, het betrekken van de juiste doelgroepen daarin en de afstemming met wijkvoorzieningen is eind 2006 op gang gekomen.
Provincie:
Tag(s):