donderdag, 11. oktober 2007 - 17:16

Groen licht voor kavelruil Gat van den Ham.

Gebiedscommissie Wijde Biesbosch heeft in haar vergadering van woensdag 10 oktober het licht volledig op groen gezet voor een groot kavelruilproject in het Gat van den Ham. Met het project zal ongeveer 180 hectare grond in het Gat van den Ham van eigenaar verwisselen.

Het Gat van den Ham (in de gemeente Drimmelen, tussen de kernen Lage Zwaluwe en Drimmelen) is ongeveer 2.000 hectare groot en telt bijna 70 grondeigenaren. De landbouw in het gebied heeft te maken met een groot aantal relatief kleine percelen. Vrijwillige ruil van percelen kan uitkomst bieden: boeren krijgen grotere percelen tot hun beschikking, waardoor een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk wordt.

De overheid wil met het kavelruilproject een aantal maatschappelijke doelen in het Gat van den Ham realiseren: 32 hectare landbouwgrond moet worden omgezet in natuur en negentien hectare grond is nodig voor de aanleg van ecologische verbindingszones (stroken grond die natuurgebieden met elkaar verbinden). Tenslotte is ruim zeven hectare nodig voor het herstel van oude beken en kreken in het Gat van den Ham.

De afgelopen maanden heeft Optifield, een bureau dat gespecialiseerd is in kavelruilprojecten, de wensen van de deelnemers (boeren, waterschap, gemeente en provincie) precies in kaart gebracht.

De kosten van het project komen voor vijftig procent voor rekening van de provincie Noord-Brabant. Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Drimmelen betalen samen 25 procent; de betrokken boeren de resterende 25 procent.
Provincie:
Tag(s):