donderdag, 4. oktober 2007 - 16:21

Groen licht voor ontwikkeling Muziekpaleis

Utrecht

Het Muziekcentrum, Tivoli en de Stichting Jazz en Geïmproviseerde Muziek moeten zo snel mogelijk samen een ontwikkelorganisatie Muziekpaleis oprichten. Deze tijdelijke stichting moet de weg voorbereiden naar de definitieve explotatieorganisatie. Dinsdag heeft het college van B&W hiermee ingestemd. Een second opinion van onderzoeksbureau LAgroup bevestigt dat het Muziekpaleis van belang is voor de stad en een impuls voor cultuur in Utrecht kan betekenen. LAgroup ziet mogelijkheden om een sluitende exploitatie te realiseren.

Op termijn gaan het Muziekcentrum, Tivoli en de SJU samen één organisatie vormen die het Muziekpaleis gaat exploiteren. Om deze organisatie te realiseren, is in 2006 het werkverband Muziekpaleis opgericht. Dit werkverband heeft begin 2007 het samenwerkingsdocument en ondernemingsplan Muziekpaleis gemaakt, waarin de contouren van de toekomstige Muziekpaleis-organisatie, inclusief exploitatieopzet, worden geschetst. Zowel het samenwerkingsdocument als het ondernemingsplan Muziekpaleis zijn voor een second opinion voorgelegd aan LAgroup.

In de jaren ’90 is besloten het Muziekcentrum Vredenburg aan te passen aan de huidige eisen. Toen is ook de wens uitgesproken tot samenvoeging van diverse muziekstromingen. Aanleiding waren dat het Muziekcentrum geen goede kamermuziekzaal heeft, Tivoli niet kan groeien op de huidige locatie en dat van SJU het huurcontract afloopt. Deze drie muziekinstellingen gaan straks op in het nieuwe Muziekpaleis, waarin ruimte is voor vijf muziekzalen met ruim 5.000 stoelen.
Provincie:
Tag(s):