woensdag, 8. augustus 2007 - 9:02

Grondaankoop Zuidelijk Flevoland

Zeewolde

De Domeinen zal binnenkort overgaan tot de aankoop van ongeveer 60 ha. agrarische cultuurgrond in de gemeente Zeewolde. Dit heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt.

De komende jaren krijgt het Rijk met tal van gebiedsontwikkelingen te maken waarmee rijksdoelstellingen worden gerealiseerd. Voorbeelden zijn de aanleg van de ecologische verbindingszone 'OostvaardersWold' tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, de aanleg van de Hanzelijn en het project Ruimte voor de Rivier.

Met deze grondaankoop kan Domeinen agrariërs, die hun bedrijf uitoefenen in dergelijke gebieden, een alternatieve locatie bieden. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd om de plannen sneller en goedkoper te realiseren.

Domeinen is een onderdeel van het ministerie van Financiën en vertegenwoordigt de Staat als eigenaar van grond en gebouwen. De komende jaren gaat Domeinen zich via dit soort aankopen nog actiever opstellen om zo een nog grotere rijksbijdrage te leveren bij dergelijke gebiedsontwikkelingen.
Provincie:
Tag(s):