woensdag, 7. november 2007 - 15:30

Groningers kunnen hun 'stem' te laten horen

Groningen

Vindt u dat de provincie meer moet doen om mensen aan het bewegen te krijgen of vindt u dat de samenleving ouderen anders moet behandelen? Dan heeft u nu de kans om er wat van te zeggen.

Vanaf vandaag kunnen alle Groningers op de website www.zegerwatvan.nl hun stem laten horen over vier belangrijke thema's van het provinciale sociale beleid voor de komende jaren.

Op de website staan stellingen over thema's als bewegen en sport, meedoen, jeugd en kwetsbare groepen. De bedoeling van de site is de drempel om over deze thema's mee te praten verlagen, en het gemak om er een mening over te geven te vergroten. Als deze aanpak succesvol blijkt te zijn, dan wordt de site in de toekomst voor meer onderwerpen ingezet.

Als afsluiting van het sociaal debat is er op 26 november in de Euroborg een slotconferentie waarin de provincie onder leiding van Hanneke Kappen voor de laatste keer in gesprek gaat met Groningers om het sociale beleid vorm te geven.
Provincie:
Tag(s):