maandag, 25. juni 2007 - 15:38

Groningse veteraan op regionale Veteranendag

Groningen

Enno Hansen (60) werd in 1979 uitgezonden naar Libanon, waar hij een half jaar verbleef. Hij was daar groepscommandant draagbare wapens en instrumenten in de rang van sergeant 1e klas. 'Als beroepsmilitair leer je in een vreemde omgeving met heel uiteenlopende omstandigheden omgaan. Je doet levenservaring op. Als je beseft dat er op je geschoten wordt, heeft dat een flinke impact op je geestelijke gesteldheid.'

Enno Hansen was beroepsmilitair en ging ruim zes jaar geleden als kapitein met functioneel leeftijdsontslag. 'Als beroepsmilitair heb je in opdracht van de Nederlandse regering deel genomen aan een missie. Ik heb getracht er iets van te maken, samen met een heleboel collega's. Daar ben ik best trots op.' Nu is hij voorzitter van het Overlegorgaan Veteranen Groningen. Op 27 juni is hij aanwezig op de regionale Veteranendag in Groningen.

Op vrijdag 29 juni wordt in Den Haag voor de derde maal de Nederlandse Veteranendag gevierd. De Veteranendag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, jong en oud. Het Malieveld, de Ridderzaal en een deel van de Haagse binnenstad zijn het toneel van een gevarieerd en feestelijk programma. Het thema 'praat eens met een veteraan' wordt dit jaar praktisch ingevuld. Dat gebeurt vooral door veteranen nadrukkelijk aan het woord te laten bij een speciale persconferentie voor schoolkranten, bij een arenadiscussie 'Missie en Media' en bij podiumdebatten.
Provincie:
Tag(s):