vrijdag, 4. mei 2007 - 0:57

Groot onderhoud op asfaltwegen Noordoostpolder

Emmeloord

Vanaf maandag 7 mei 2007 wordt er onderhoud gepleegd aan de asfaltwegen en fietspaden binnen de gemeente Noordoostpolder. Volgens de planning zullen de werkzaamheden duren tot half juli 2007. Om de werkzaamheden te kunnen verrichten zullen wegen/fietspaden geheel of gedeeltelijk tijdelijk worden afgesloten. De verkeershinder die hierdoor ontstaat zal met verkeers-omleidingen zoveel mogelijk worden beperkt.

De afsluitingen zullen ter plekke ruimschoots van tevoren worden aangegeven en aanwonenden krijgen individueel bericht over de bereikbaarheid van hun woning.

Bij de uitvoering zullen in het buitengebied de volgende wegen een periode zijn afgesloten voor motorvoertuigen:
- Westermeerweg van de Vormtweg tot het Ankerpad
- Blankenhammerweg vanaf de Uiterdijkenweg naar de dijk
- Kalenbergerweg van de Oosterringweg tot Weteringweg
- Lindeweg van de Marknesserweg tot huisnuimmer 12 en
- Joh. Postweg vanaf de Karel Doormanweg.

In verband met het aanbrengen van bermbeton zijn de volgende wegen afgesloten: Westermeerweg, Veneweg en Sloefweg. Het fietspad langs de Ruttenseweg wordt in beton uitgevoerd. In Emmeloord wordt de drempel in de Gildenweg ter hoogte van de Zuidvaart aangepast.

Verder zal er in het buitengebied beperkte verkeershinder zijn als gevolg van werkzaamheden aan de volgende wegen:
Abtsweg, Zuidermeerweg/Ketelmeerweg, Schansweg, Randweg en Havenweg (fietspad). Gemeente, aannemer en medewerkers die het werk uitvoeren hopen op begrip van de weggebruikers voor de overlast die door de werkzaamheden ontstaat.
Provincie:
Tag(s):