zondag, 8. juli 2007 - 17:00

Grootschalige productie bio-energie in Flevoland is mogelijk

Lelystad

De provincie Flevoland wil nieuwe bedrijvigheid op het gebied van bio-energie. Er zijn vier kansrijke initiatieven geselecteerd. Er moeten nog wel enkele hobbels genomen worden op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Eén van de initiatieven betreft een bio-ethanolproductiebedrijf in noord-Lelystad. Dit levert naar verwachting 50 arbeidsplaatsen op. Een ander bedrijf wil op Urk een pyrolysemachinefabriek vestigen met op termijn 25 arbeidsplaatsen.

Pyrolyse maakt olie uit afval. Een derde bedrijf dat van grassen en riet olie wil maken kan mogelijk zijn productieproces en kwaliteit optimaliseren met hulp van voornoemde initiatiefnemer en zou daarmee 10-15 arbeidsplaatsen realiseren. De vierde initiatiefnemer verwerkt al afval, maar wil ook een miljoen ton groen afval verwerken tot bio-energie. Het bedrijf zou 50 arbeidsplaatsen kunnen realiseren.

In totaal zijn er 16 verschillende initiatieven, groot en klein, op het gebied van duurzame energie beoordeeld. Na beoordeling zijn overigens nog twee interessante ideeën binnengekomen. Niet alle initiatieven worden geschikt geacht voor een vervolg.
Provincie:
Tag(s):