woensdag, 26. september 2007 - 19:42

Grootscheepse milieucontrole

Groningen

Woensdag 26 september jl. is in de provincie Groningen van 05.00 uur tot 17.00 uur een groots opgezette milieucontrole plaats bij een groot aantal bedrijven en in het veld. Ruim 30 vertegenwoordigers van handhavende organisaties deden mee aan de actie, onder andere gemeenten, provincie, politie, waterschappen, de Arbeidsinspectie, Rijkswaterstaat, de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van LNV en verschillende andere diensten. De onaangekondigde actie was gericht op transport van grond. Maar ook andere transporten zijn gecontroleerd: afval, vervoer gevaarlijke stoffen, vervoer van dieren en vee, koelauto's enz.

Bij bedrijven werd gecontroleerd op asbest bij bouw- en sloopafval. Daarnaast zijn controles uitgevoerd op illegale activiteiten in het vrije veld. Een belangrijke constatering was dat de transportcontroles een aantal overtredingen opleverde. Vooral bij de containercontrole, waar containers met bedrijfsafval op gevaarlijk afval worden gecontroleerd, is in 7 van de 9 gevallen gevaarlijk afval aangetroffen.

De actie startte woensdagmorgen om 8.00 uur bij Scheemda. Daar werd binnen Noordelijk Overleg Afvaloverleg (NOA)-verband een grote transportcontrole gehouden. Verder zijn een aantal vliegende teams ingezet.

In totaal zijn 59 controles uitgevoerd, waarbij 20 overtredingen zijn geconstateerd. Om 8.00 uur werd bij de transportcontrole een auto staande gehouden bij de Meedener Tol. In deze auto bevond zich afval waaruit olie lekte. De chauffeur kreeg een proces verbaal.
Provincie:
Tag(s):