dinsdag, 25. september 2007 - 20:06

Grootscheepse verkeerscontrole

Oss

De politie heeft dinsdag van 10.00 uur tot 15.00 uur samen met haar partners een grote verkeerscontrole gehouden bij industrieterrein Paalgraven in Oss. In het totaal zijn vijfenzeventig processen verbaal opgemaakt voor o.a. technische gebreken, veetransporten en de rijtijdenwet. Er zijn vijf auto’s inbeslaggenomen en er is voor een bedrag van €15.000,= aan boetes geïnd.

Aan de controle werkten ruim zestig mensen van de politie Oss, KLPD, Douane, AID, de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Belastingdienst mee.

De Algemene Inspectie Dienst maakte o.a. proces verbaal op bij een varkenstransport waar teveel dieren per vierkante meter werden vervoerd, daarnaast maakten zij proces-verbaal op bij een overbeladen mesttransport.

De belastingdienst nam i.v.m. belastingschulden vijf auto’s inbeslag en inde voor €15.000,= aan openstaande belastingschulden. De douane heeft vier automobilisten in buitenlandse voertuigen gewaarschuwd om hun BPM verplichtingen na te komen. De IVW heeft bekeurd voor het onjuiste gebruik van een digitale tachograaf en gewaarschuwd bij een transport gevaarlijke stoffen.
Provincie:
Tag(s):