woensdag, 26. september 2007 - 16:25

Grote controle op afvaltransporten

Zwinderen

Dinsdag heeft de politie bij een controle op de A37, 28 processen-verbaal uitgeschreven bij een grootscheepse controle. De overtredingen bleken uiteenlopend van aard.

Er zijn 9 overtredingen vastgesteld die te maken hadden met het ontbreken van de benodigde documenten. 15 overtredingen hadden te maken met de lading, te lang, te hoog of te zwaar beladen. In 4 gevallen ging een chauffeur in de fout, met twee overschrijdingen van de rijtijd, een snelheidsovertreding en een voorrangsfout.

Aan de controle werkte de politie samen met controleurs van Douane, AID, VROM en de Provincie. De controle richtte zich op nationaal en internationaal afvaltransport, maar ook op het vervoer met koelwagens, vervoer van gevaarlijke stoffen, mest en compost, grond, dieren, en containervervoer.
Provincie:
Tag(s):