vrijdag, 22. juni 2007 - 22:51

Grote internationale verkeerscontrole succesvol

Brunssum

Vandaag heeft de politie Limburg-Zuid in samenwerking met het Verkeershandhavingsteam, het Korps Landelijke Politie Diensten, Douane, Koninklijke Marechaussee, Gemeente Brunssum, Provincie en Boa’s, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Veilig Verkeer Nederland, Belastingsdienst en de collegae van de Duitse politie een grote verkeers- en milieucontrole gehouden op verschillende plaatsen in Brunssum.

De controle was gericht op alle verkeer, waaronder ook het grensoverschrijdende verkeer en transporten. Tijdens deze controle werd een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de rijtijden, de rijtechnische staat en andere voor de deelnemende partijen van belang zijnde items.

De grote internationale controle begon om 08:30 uur vanochtend en eindigde ’s avonds om 17:00 uur. De belastingsdienst heeft voor €5500,- aan boetes geïnd, drie auto’s in beslag genomen en 1 aanhangwagen.
De douane heeft 3510 controles gedaan, waarbij er 57 “treffers� werden geconstateerd.

De politie deelde in totaal 57 bekeuringen uit. Daarbij werd 1 aanhangwagen in beslag genomen en vernietigd. De politie heeft voor €4500-, aan boetes geïncasseerd en er werd nog één persoon aangehouden die gesignaleerd stond. Hij moest ter plaatse nog een boete van €210-, betalen. Er werd overigens geen enkele overtreding op de rijtijdenwet geconstateerd.

De Politie Limburg-Zuid spreekt gezien de resultaten, van een geslaagde actie. De actie was onder meer georganiseerd om van elkaar te leren en het samenwerkingsverband te intensiveren.
Provincie:
Tag(s):