vrijdag, 28. september 2007 - 12:12

Grote milieucontrole in Nederland

Utrecht

Overbelading bij varkenstransport op de A12, asbestdump in een natuurgebied en risicovolle ammoniakopslag. Deze en anderen overtredingen werden woensdag en donderdag geconstateerd tijdens een intensieve controle op naleving van de milieuwetten in heel Nederland.

Tijdens deze 24-uursactie hebben circa 2000 handhavers van 27 soorten instanties 2323 controles uitgevoerd en in totaal 2170 overtredingen geconstateerd. Deze controles vonden plaats vanaf het water, vanuit de lucht, op de weg, in het veld, bij bedrijven en op slooplocaties.

Jan de Wilde, gedeputeerde in Utrecht en verantwoordelijk voor de totale actie, is tevreden over het verloop van de actie: “Wij treden op tegen bedrijven en burgers die zich niet aan de regels voldoen ter bescherming van bedrijven en burgers die zich wel keurig aan de regels houden. Ondanks het aantal overtredingen constateer ik dat de overgrote meerderheid zijn verantwoordelijkheid neemt om risico´s voor mens en milieu te beperken.�
Zo bleek in Zeeland dat bedrijven op een industriegebied zich veel beter aan de regels houden dan de voorgaande jaren. Jan de Wilde: “Dit verhaal uit Zeeland doet me deugd.�

Tijdens de 24-uursactie werkten alle betrokken instanties intensief samen aan een extra scherpe controle van vee- en vleestransporten en asbestsloop, het buitengebied en aan integrale handhaving. Met deze actie willen de handhavende instanties een extra impuls geven aan de veiligheid van mens en milieu.

Het handhaven van milieuregels is de taak van verschillende overheidsinstanties, zoals politie, provincie, gemeenten, waterschappen, verschillende inspectiediensten waaronder de Algemene Inspectiedienst (AID) en de
VROM-inspectie, milieudiensten, terreinbeherende organisaties, Rijkswaterstaat en de brandweer.

Twaalf provincies
De handhavingactie liep van woensdag 26 september 12.00 uur tot donderdag 12.00 uur. Het initiatief van de landelijke actie ligt bij het Interprovinciaal Overleg (IPO). De coördinatie was in handen van de provincie Utrecht in samenwerking met het LOM (Landelijk Overleg Milieuwethandhaving).
Provincie:
Tag(s):