donderdag, 27. september 2007 - 11:00

Grote milieucontrole in provincie Groningen ( stond er al 59119)

Regio

Op woensdag 26 september jl. vond in de provincie Groningen van 05.00 uur tot 17.00 uur een groots opgezette milieucontrole plaats bij een groot aantal bedrijven en in het veld. Ruim 30 vertegenwoordigers van handhavende organisaties deden mee aan de actie, onder andere gemeenten, provincie, politie, waterschappen, de Arbeidsinspectie, Rijkswaterstaat, de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van LNV en verschillende andere diensten.

De onaangekondigde actie was gericht op transport van grond. Maar ook andere transporten zijn gecontroleerd: afval, vervoer gevaarlijke stoffen, vervoer van dieren en vee, koelauto's enz.

In totaal zijn 59 controles uitgevoerd, waarbij 20 overtredingen zijn geconstateerd. Er is 4 maal bestuursrechtelijk opgetreden en 13 maal strafrechtelijk (proces-verbaal). De andere overtredingen werden afgedaan met een waarschuwing of komen in aanmerking voor nader onderzoek.
Provincie:
Tag(s):