zaterdag, 16. juni 2007 - 20:38

Grote politieactie: 111 illegalen aangehouden

Amsterdam

Zaterdagochtend rond 00.30 uur zijn 111 West-Afrikanen, in een uitgaansgelegenheid aan de Corridor in Amsterdam Zuidoost, staande gehouden in het kader van de Vreemdelingenwetgeving. Acht arrestanten waren in het bezit van valse of vervalste reisdocumenten en worden eerst strafrechterlijk afgehandeld.

De overige 103 zijn overgebracht naar een cellencomplex en gaan het vreemdelingentraject in. Tijdens deze actie waren ongeveer 250 personen aanwezig in de zaak. De controle, waaraan 80 politiemensen deelnamen, vond plaats tijdens een feest waarbij veel illegale (criminelen) of overlastveroorzakers verwacht werden.

In het kader van de 419-fraude bleek uit onderzoek dat veel personen die zich daarmee bezighouden hun wederrechtelijk verkregen vermogen uitgeven in een horecagelegenheid in Amsterdam-Zuidoost. Aan alle aanwezigen is een flyer uitgedeeld waarin wordt uitgelegd wat de politieactie precies inhoudt.

De actie maakt onderdeel uit van een constante reeks “vreemdelingen-acties� op verschillende criminele illegale doelgroepen in de regio Amsterdam-Amstelland. Het doel van de actie is om zoveel mogelijk vreemdelingen, West-Afrikanen, staande te houden die overlast veroorzaken en de openbare orde verstoren en/of criminele activiteiten plegen.

Een tweede doelstelling is om de 419-fraude tegen te houden en tegen te gaan en om de verantwoordelijken die voor het merendeel illegaal in Nederland verblijven, uit te zetten naar het land van herkomst.

Het politieteam bestond uit Uniformpersoneel van district Oost, Rechercheurs van Bureau Vreemdelingenpolitie, Bureau Financieel en Economische Recherche en van Bureau Zware Criminaliteit / BRT, Uniformpersoneel van de Dienst Executieve Ondersteuning van de Regionale Bijstands Eenheid, De Ruiterij, Hondengeleiders en Arrestantenvervoer, van de dienst Materiële Ondersteuning de dienst Logistiek en Afzetmateriaal en transport en specialisten van de dienst Nationale Recherche Informatie en personeel van de dienst Justitiële Inrichtingen.
Provincie:
Tag(s):