woensdag, 11. juli 2007 - 17:55

GS verstrekken acht projecten Pieken in de Delta subsidie (Bericht is dinsdag al geplaatst)

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben vandaag acht projecten, die in het kader van het programma Pieken in de Delta zijn ingediend, gehonoreerd. In totaal stelt de Provincie ruim 520.000 euro ter beschikking aan projecten die een bijdrage leveren aan de versterking van de sectoren Kusttoerisme, Logistiek, Bio-energie en Maintenance.

De acht gehonoreerde projecten ontvangen naast de subsidie van de Provincie Zeeland een subsidie van het Rijk van 1.029.735 euro en van de provincie Noord-Brabant van 509.324 euro. De provinciale subsidies zijn afhankelijk van de bijdrage die de projecten leveren aan de economische ontwikkeling in beide provincies.

In het programma Pieken in de Delta werken het Rijk en de regio Zuidwest-Nederland (Zeeland en West-Brabant) samen om maximaal te kunnen profiteren van de unieke ligging tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen en te excelleren als topregio voor procesindustrie, logistiek en toerisme. Innovatie, kennisontwikkeling en –overdracht staan hierbij centraal.
Provincie:
Tag(s):