dinsdag, 25. september 2007 - 16:33

GS willen campagne 'Liefde voor het leven' voortzetten

Maastricht

De in 2004-2007 uitgevoerde toeristische promotiecampagne ‘Liefde voor het Leven’ kan op een groot draagvlak rekenen in de toeristische sector. De campagne heeft er mede toe bijgedragen dat Limburg weer de tweede plaats bezet op de binnenlandse vakantiemarkt. Gedeputeerde Staten (GS) wil de promotiecampagne ook in de periode 2007-2011 voortzetten.

Uit de evaluatie van de raamovereenkomst samenwerkende VVV’s Limburg (SVL) blijkt dat de campagne de partijen in de toeristische sector heeft aangezet tot samenwerking. Er is een gezamenlijke strategie ontwikkeld waarvoor een groot draagvlak aanwezig is. Hiermee is een stevige basis gelegd voor het succesvol voortzetten van de activiteiten in de toekomst en kan de stevige marktpositie van Limburg in de toeristische sector worden behouden. Ook blijkt uit de evaluatie dat de promotiecampagne ‘Liefde voor het Leven’ mensen heeft aangezet tot actie. Zo heeft de campagne er mede toe bijgedragen dat Limburg weer naar de tweede plaats op de binnenlandse markt is gestegen in 2006. Een tweede belangrijke succesfactor van de campagne is de doorvertaling naar de marketingactiviteiten van de regio VVV’s die onderdeel zijn van SVL.

Gedeputeerde Herman Vrehen: “Ik ben blij met de uitkomsten van deze evaluatie. De constatering dat deze campagne heeft aangezet tot samenwerking tussen de VVV’s stemt mij positief. Voor het succesvol uitvoeren van de promotiecampagne is een goed functionerende promotiestructuur in Limburg noodzakelijk. Een nieuw samenwerkingsverband tussen de organisaties die de regionale toeristische promotie in Limburg verzorgen is noodzakelijk. Maar, de regie hiervoor ligt bij de regionale organisaties. Wij zullen de ontwikkelingen volgen en als gesprekspartner optreden.�

De nieuwe toeristische promotiecampagne zal begin 2008 openbaar aanbesteed worden. Om de continuïteit van de huidige campagne te waarborgen hebben GS een eenmalige opdracht aan SVL verstrekt om de huidige campagne in de eerste helft van 2008 te continueren.
Provincie:
Tag(s):